ข่าว

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ภูมิปัญญาเกษตรกรรมคืออะไร?
Dec 13, 2017

การใส่ปีกของเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเกษตร
ลิขสิทธิ์ บริษัท เทียนจิน Huaxushengtai เทคโนโลยี จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ ถนน Citic, สวนอุตสาหกรรม Zhongtang ในเขต Dagang, Tianjin Binhai New Area ชลประทานเทปชลประทานอุปกรณ์ชลประทานหยดและผู้ผลิต - โรงงานจีน - Huaxushengtai การชลประทาน เทปชลประทาน โทรศัพท์: +86-22-63832001